DỰ ÁN NHÀ MÁY XI MĂNG DẦU KHÍ 12/9

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xi măng Dầu khí 12/9

Đơn vị tổng thầu: Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.

Địa điểm: Hội Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

 

QUY MÔ DỰ ÁN:

- Tổng mức đầu tư: 814 tỷ đồng

- Công suất: 1.500 tấn Clinker/ngày, tương đương với 550.000 tấn Xi măng/năm

- Tổng diện tích dự án: 15,7ha

- Thời gian khởi công: 2010

- Thời gian hoàn thành: Quý IV/2011.

 
Unit members