Tin Nổi bật

PVA Công bố thông tin tạm dừng sản xuất kinh doanh

Do khó khăn về tài chính và việc làm dẫn đến không còn khả năng duy trì hoạt động của doanh nghiệp, ngày 20/5/2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây...

Hình ảnh dự án

PVNC chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí số 1 Nghệ An và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Dầu khí Nghệ An

Ngày 10/08/2015, Hội đồng quản trị PVNC đã thông qua Nghị quyết số 40/NQ-PVNC nhất trí chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của PVNC tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí số 1 Nghệ An và chủ trương thoái vốn tại Công ty c...

Đọc thêm...

PVNC thống nhất phương án chuyển đổi mô hình và chuyển nhượng cổ phần tại Công ty TNHH MTV VLXD DKNA

Ngày 16/7/2015, Hội đồng quản trị PVNC đã ban hành Nghị quyết số 36/NQ-PVNC về phương án chuyển đổi mô hình hoạt động và tên gọi Công ty TNHH Một thành viên Vật liệu Xây dựng Dầu khí Nghệ An thành Công ty cổ phần Bê tông và Xây dự...

Đọc thêm...

Chính phủ bảo lãnh vay cho dự án Nhiệt điện Dầu khí Thái Bình 2

Chính phủ bảo lãnh vay cho dự án Nhiệt điện Dầu khí Thái Bình 2

Vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phê duyệt nội dung các Thư bảo lãnh và giao Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký các Thư bảo lãnh cho Hợp đồng vay với ngân hàng JBIC (Nhật Bản), Hợp đồng vay ngân hàng KEXIM (Hàn Quốc), Hợp ...

Đọc thêm...

PVN và PVC phối hợp tổ chức khoá học “Kỹ năng quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp xây lắp”

PVN và PVC phối hợp tổ chức khoá học “Kỹ năng quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp xây lắp”

Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2014 của Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), thực hiện chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; ngày 11/6, Tổng công ty PVC đã khai mạc khoá học “Kỹ năng quản trị ...

Đọc thêm...

PVNC: Nghị quyết về việc chuyển đổi Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Dầu khí Nghệ An sang mô hình Công ty cổ phần

PVNC: Nghị quyết về việc chuyển đổi Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Dầu khí Nghệ An sang mô hình Công ty cổ phần

Nghị quyết HĐQT Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

Căn cứ đề án của Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Dầu khí Nghệ An về việc chuyển đổi mô hình hoạt động từ công ty TNHH một thành viên sang mô hình công ty cổ phần.

Đọc thêm...

PVNC: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thức ngày 31 tháng 12 năm 2104

PVNC: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thức ngày 31 tháng 12 năm 2104

PVNC: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Download tài liệu kèm theo tại đây: Phần 1; phần 2; phần 3; phần 4

Đọc thêm...

PVNC ký kết hợp đồng Hợp tác kinh doanh với đối tác Hàn Quốc

PVNC ký kết hợp đồng Hợp tác kinh doanh với đối tác Hàn Quốc

Sáng ngày 28/06/2012, Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVNC) và Công ty TNHH Turbo-one - Hàn Quốc đã ký kết hợp đồng Hợp tác kinh doanh về việc hợp tác đầu tư thực hiện “Dự án Nhà máy sản xuất thiết bị đóng tàu, thiết bị công...

Đọc thêm...

PVNC gặp gỡ và làm việc với Công ty TNHH Turbo-one Hàn Quốc

PVNC gặp gỡ và làm việc với Công ty TNHH Turbo-one Hàn Quốc

Ngày 17/04/2012, Công ty TNHH Turbo-one - Hàn Quốc đã đến thăm và làm việc với Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVNC) để tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư. Đón tiếp đối tác có ông Phan Hải Triều - Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Minh ...

Đọc thêm...
Đơn vị thành viên