PVNC công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Thứ tư, 06 Tháng 3 2019 14:56

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã được Hội đồng quản trị  thông qua, ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An là ngày 02/4/2019. Vậy Tổng công ty xin được công bố để quý vị cổ đông được biết. Chi tiết xem thêm tại file đính kèm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đơn vị thành viên