PVNC thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 lần thứ 2
Thứ năm, 17 Tháng 4 2014 14:35

Sáng ngày 17- 4 -2014 tại Tầng 24 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An. Số 7 Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An. Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với 43 cổ đông tham dự, đại diện cho 5,168,990 Cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 23,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật Doanh nghiệp thì Đại hội không オンライン カジノ đủ điều kiện tiến hành.

 

Tổng công ty PVNC kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 lần thứ 2 vào hồi 7h30’ ngày 17 tháng 05 năm 2014 tại Tầng 24 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, Số 7 Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An.

Tải nội dung Tại đây.

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đơn vị thành viên