TỔNG CÔNG TY XÂY LẮP DẦU KHÍ NGHỆ AN (PVNC)

(PETROVIETNAM NGHE AN CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION)

+ Thành viên của: TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM, thuộc TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM.

+ Trụ sở chính: Tầng 8,9,10 - Toà nhà Dầu khí Nghệ An- Số 07 - Quang Trung - TP Vinh - Tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0383.844.560;

Fax: 0383.566.600.

Năm thành lập: Năm 1961.

Tổng vốn điều lệ: 218,460  tỷ đồng.

Toà Nhà Dầu Khí Nghệ An

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An là thành viên của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Tiền thân là Công ty Xây dựng Số 1 Nghệ An. Được thành lập 20/4/1961 và được tổ chức lại theo chỉ thị 500/TTG của Thủ tướng chính phủ, quyết định số 4495/QĐ-UB của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh Nghệ An, là một trong những đơn vị hàng đầu của ngành xây dựng Nghệ An.

Từ ngày 19/ 01/2005 Tổng công ty chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần theo quyết định số: 284/QĐ-UB-ĐMDN ngày 19/1/2005 của UBND Tỉnh Nghệ An và đổi tên thành Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư số 1 Nghệ An.

Tháng 5 năm 2007, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiếp nhận Công ty làm thành viên của Tập đoàn theo quyết định số: 2397/QĐ-DKVN ngày 04 tháng 05 năm 2007 và được đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Xây dựng Dầu khí Nghệ An (Tên viết tắt PVNC).

Ngày 26/10/2007 Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam chuyển 51% số cổ phần chi phối tại công ty PVNC sang Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và Công ty chính thức là thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Tháng 10/2010 đổi tên thành Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

Việc gia nhập Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt nam và trở thành Đơn vị thành viên của Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam đánh dấu một bước ngoặt quan trọng và mở ra nhiều triển vọng lớn cho Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An. Một mặt, Tổng công ty được nâng cao tiềm lực tài chính, tăng năng lực cạnh tranh, uy tín thương hiệu trên thị trường, mặt khác Tổng công ty còn có cơ hội tiếp cận với các dự án lớn của Tập đoàn Dầu khí và các đơn vị thành viên khác trong Tập đoàn. Đây chính là cơ hội lớn đối với Tổng công ty để có thể phát triển lên một tầm cao mới.

Xin gửi tới quý vị lời chào trân trọng và hợp tác!

 
Đơn vị thành viên