TÀI LIỆU VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
Thứ tư, 08 Tháng 4 2009 09:46

Công ty CP xây dựng Dầu Khí Nghệ An gửi tới quý Cổ đông Các tài liệu về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 (chương trình đại hội, các báo cáo năm 2008, kế hoạch năm 2009,...)


Tải tài liệu về...
 
Đơn vị thành viên