Thông tư số 42/2008/TT-BTC PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 08 March 2009 17:02
Thông tư số 42/2008/TT-BTC về việc "Hướng dẫn một số điều của Quy chế giám sát đối với Doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ, hoạt động không hiệu quả ban hành kèm theo Quyết định số 169/2007/QĐ-TTg ngày 08/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ" Tải tài liệu về ...

Newer news items:
Older news items:

 
Unit members