Nghị định số 12/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Chủ nhật, 08 Tháng 3 2009 16:59

Nghị định này hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng.

Tải tài liệu về ...

Cập nhật ngày Thứ hai, 23 Tháng 3 2009 16:52
 
Đơn vị thành viên