Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) :Thăm dò khai thác dầu khí tại Algeria
Monday, 16 February 2009 21:57
Tổng Công Ty Thăm dò Khai thác Dầu khí - đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) vừa thành công trong Dự án thăm dò thẩm lượng khai thác dầu khí tại Algeria cùng việc thành lập Công ty Điều hành chung với các đối tác tham gia Dự án.

Tại thủ đô Algiers (Algeria), Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) cùng các đối tác PTTEP Algeria Ltd. và Công ty Dầu khí Quốc gia Algeria (SONATRACH) vừa ký kết Thoả thuận thành lập Công ty Điều hành để phát triển khai thác mỏ Bir Seba thuộc Hợp đồng dầu khí Lô 433a & 416b, khu vực Touggourt, sa mạc Sahara, Algeria.

PVEP với 40% cổ phần tham gia và là Nhà điều hành dự án đã tổ chức triển khai Dự án thăm dò khai thác dầu khí Lô 433a & 416b trên sa mạc Sahara từ giữa năm 2003. Các đối tác trong Hợp đồng này - PTTEP Algeria Ltd. và SONATRACH tham gia với cổ phần tương ứng là 35% và 25%. Đây cũng là dự án thăm dò khai thác dầu khí ở nước ngoài đầu tiên do PVEP trực tiếp điều hành.

Theo kết quả thăm dò, mỏ BIR SEBA có trữ lượng tại chỗ 687 triệu thùng và trữ lượng thu hồi 180 triệu thùng dầu. Dự kiến, mỏ sẽ được đưa vào khai thác trong Quý IV/2011 với sản lượng 1 triệu tấn dầu/năm, sau 3 năm sẽ tăng lên 1,8 triệu tấn/năm.

Việc đưa mỏ BIR SEBA vào phát triển có ý nghĩa rất quan trọng đối với Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí nói riêng và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nói chung, đánh dấu một mốc thành công mới trong hoạt động mở rộng đầu tư tìm kiếm, thăm dò khai thác ra nước ngoài của PVEP, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
 
Unit members