THIẾT BỊ CỦA TỔNG CÔNG TY

 

1. Trạm trộn bê tông
Số lượng: 06 trạm.
Công suất: 45-60 m3/h.


Image
2. Trạm nghiền sàng
Số lượng: 03 trạm.
Công suất: 100 m3/h.


Image
3. Trạm trộn bê tông nhựa
Số lượng: 01 trạm.
Công suất: 50 m2/h.


Image
4. Trạm nghiền đá
Số lượng: 03 trạm.
Công suất: 60 tấn/h.


Image

5. Robot ép cọc thủy lực
Số lượng: 01 cái.
Sức nặng 420 tấn.

6. Máy ủi KOMATSU
Số lượng: 02 cái.
Công suất: 180 CV.


Image
7. Máy ủi KOMASU
Số lượng: 02 cái.
Công suất: 110 CV.


Image

8. Máy san KOMASU
Số lượng: 02 cái.
Công suất: 110 CV.

9. Máy nắn dầm thủy lực
Số lượng: 01 cái.

 

10. Máy lu bánh thép
Số lượng: 01 cái.
Sức nặng: 14 tấn.


Image
11. Máy lu tĩnh
Số lượng: 01 cái.
Sức nặng: 12 tấn.


Image
12. Máy lu rung
Số lượng: 01 cái.
Sức nặng: 12 tấn.


Image
13. Máy lu bánh thép
Số lượng: 02 cái.
Sức nặng: 18 tấn.


Image
14. Máy san gạt
Số lượng: 02 cái.
Công suất: 215 HP.


Image
15. Máy san KOMASU
Số lượng: 01 cái.
Công suất: 110 MI.


Image
16. Máy đào HITACHI
Số lượng: 02 cái.
Công suất: 1,2 m3.


Image
17. Máy đào KOMATSU
Số lượng: 02 cái.
Công suất: 0,8 m3.


Image
18. Máy xúc đào KOMASU
Số lượng: 01 cái.
Công suất: 0,45-1,0 m3.

Image
19. Sà Lan
Số lượng: 01 cái.
Trọng tải: 200-400 tấn.

Image
20. Máy xúc lật KOMASU
Số lượng: 02 cái.
Công suất: 85 CV.


Image
21. Ôtô 4 chỗ
Số lượng: 07 cái.


Image
22. Ôtô 7 chỗ
Số lượng: 05 cái.


Image
23. Ôtô vận chuyển vữa bê tông
Số lượng: 16 cái.
Công suất: 8- 9 m3/h.


Image
24. Ôtô tải ben HYUNDAI
Số lượng: 06 cái.
Công suất: 12 m3.


Image
25. Ôtô tự đổ
Số lượng: 10 cái.
Công suất: 10 m3.


Image
26. Xe phoọc kéo
Số lượng: 02 cái.
Trọng tải: 40 tấn.


Image
27. Ôtô Tải ben HYUNDAI
Số lượng: 02 cái.
Trọng tải: 13 tấn.


Image
28. Máy ép cọc
Số lượng: 01 cái.
Sức ép: 300 tấn.

Image
29. Cần cẩu tháp
Số lượng: 04 cái.
Công suất: 20 tấn.

Image
30. Máy cắt gạch
Số lượng: 20 cái.
Công suất: 220 W.

Image
31. Máy trắc đạc NIKON
Số lượng: 04 cái.


Image
32. Máy trắc đạc các loại khác
Số lượng: 02 cái.


Image
33. Máy vận thăng
Số lượng: 08 cái.
Sức nâng: 500 kg.

Image
34. Máy hàn điện, hàn hơi
Số lượng: 22 cái.
Công suất: 3-6 KW.

Image
35. Máy cưa nhỏ
Số lượng: 20 cái.
Công suất: 3-5 KW.

Image
36. Máy cắt uốn thép
Số lượng: 08 cái.
Công suất: 3,5-4 KW.

Image
37. Máy mài Granito
Số lượng: 20 cái.
Công suất: 1,5-2 KW.

Image
38. Máy làm mặt bằng bê tông
Số lượng: 04 cái.


Image
39. Máy đầm đất MIKASA
Số lượng: 21 cái.
Sức nặng: 1,5 tấn.

Image
40. Máy biến thế xoay chiều
Số lượng: 08 cái.
Công suất: 24 KW.

Image
41. Máy biến thế xoay chiều xách tay
Số lượng: 15 cái.
Công suất: 3 KW.

Image
42. Máy cắt nhôm
Số lượng: 32 cái.
Công suất: 200 W.

Image
43. Cốt pha thép
Số lượng: 5000 m2.

Image
44. Hệ giáo hợp kim đỡ sàn
Số lượng: 3.500 m2.

Image
45. Giáo chống thép tổ hợp
Số lượng: 10.000 bộ.

46. Ván khuôn thép định hình
Số lượng: 8.000 m2.

47.Máy trộn bê tông
Số lượng: 24 cái.
Công suất: 80L-500L.
Image

48. Máy đầm dùi
Số lượng: 36 cái.
Công suất: 0,8 - 1,5 KW.

Image

49. Máy đầm bàn
Số lượng: 28 cái.
Công suất: 0,5 KW.


Image
 
Đơn vị thành viên