CƠ SỞ HẠ TẦNG

Các khu đất thuộc quyền sở hữu của Tổng công ty

(click vào bản đồ để xem chi tiết)

1. Địa chỉ: Tầng 8, 9, 10 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An - Đường Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An
(Trụ sở chính của Công ty)


2. Địa chỉ: Số 87 - Đường Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An
Diện tích: 2.068 m2

3. Địa chỉ: Phường Hưng Phúc - TP Vinh - Nghệ An

Diện tích: 1.581,3 m2

4. Địa chỉ: Số 07 - Đường Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An

Diện tích: 4706.6 m2

5. Địa chỉ: Số 45 - Đường Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An

Diện tích: 952,7 m2

6. Địa chỉ: Đường Trần Quang Diệu - TP Vinh - Nghệ An
Diện tích: 3.340,5 m2

7. Địa chỉ: Xã Hưng Đông - TP Vinh - Nghệ An

Diện tích: 32.487 m2

 
Đơn vị thành viên