PVNC tổ chức thành công Đại hội Đại Biểu Công đoàn TCT Xây lắp Dầu Khí Nghệ An nhiệm kỳ 2013 -2015
Thứ hai, 22 Tháng 10 2012 15:30

Chiều ngày 19/10/2012, Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVNC) đã tiến hành Đại hội đại biểu Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2015 nhằm tổng kết đánh giá tình hình hoạt động trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới và đại biểu dự Đại hội cấp trên.

 

 

Toàn cảnh đại hội

Đến dự và chỉ đạo đại hội về phía Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam có đ/c Nguyễn Ngọc Quý - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch HĐQT; đ/c Đỗ Hoàng Long - Phó Chủ tịch Công đoàn. Về phía PVNC có các đồng chí trong Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng - phó các phòng ban cùng 140 đại biểu đại diện cho 1.455 đoàn viên công đoàn Tổng công ty về dự Đại hội.

Đ/c Nguyễn Văn Cường trình bày báo cáo hoạt động phong trào công đoàn nhiệm kỳ 2010-2013

và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2015.

Sau khi thông qua chương trình, quy chế, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, thay mặt BCH Công đoàn Tổng công ty, đồng chí Nguyễn Văn Cường đã trình bày Báo cáo hoạt động phong trào công đoàn nhiệm kỳ 2010-2013 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2015. Báo cáo đã chỉ rõ: Phong trào CNVC-LĐ trong nhiệm kỳ qua đã bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu công đoàn lần thứ VI, Nghị quyết của Đảng uỷ và HĐQT cũng như Nghị quyết ĐHĐCĐ. Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với hoạt động công đoàn cơ sở đảm bảo tốt mối quan hệ kết hợp với chuyên môn, tạo công ăn việc làm cho người lao động, xây dựng và phát triển sâu rộng phong trào thi đua trong CBCNV-LĐ, phát huy vai trò sáng tạo của quần chúng trong thực hiện các chức năng của Công đoàn.

Tại Đại hội nhiều tham luận và ý kiến đóng góp thiết thực về công tác chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp của Đoàn viên đã được Đại hội ghi nhận nhằm xây dựng tổ chức công đoàn PVNC ngày càng phát triển vững mạnh góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Tổng công ty phấn đấu “Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn thực sự phù hợp với hình thức sở hữu. Nâng cao vai trò chức năng, nhiệm vụ trong xây dựng mối quan hệ làm việc giữa Đảng uỷ, HĐQT, ban Tổng Giám đốc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tham gia quản lý doanh nghiệp, thực sự đoàn kết dân chủ, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao giác ngộ, bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và tay nghề, nắm vững khoa học và công nghệ, có ý thức tác phong công nghiệp và tổ chức kỷ luật nghiêm cho CBCNV-LĐ, nhằm tập hợp đội ngũ để xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp HĐH-CNH đất nước. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước đi đầu trong SXKD. Tìm kiếm và mở rộng thị trường để đa dạng hoá sản phẩm, quyết tâm phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế hàng năm phải có tăng trưởng so với nhiệm kỳ VI. Không ngừng chăm lo bảo vệ lợi ích của CNVC-LĐ ngày càng tốt hơn. Quyết tâm xây dựng để giữ vững danh hiệu là công đoàn cơ sở vững mạnh, toàn diện”.

Công đoàn cũng đã nâng cao khẩu hiệu: “Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH đất nước”.

Đ/c Đồng Xuân Bình phát biểu tại Đại hội

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, đồng chí Đồng Xuân Bình - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó tổng Giám đốc Tổng công ty đã biểu dương những thành tích đã đạt được của hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua. Cùng với việc khẳng định rõ thành tích, ưu điểm, BCH cũng đã thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra những biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí cũng đã nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2015. Tuy nhiên, với tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đó, đồng chí mong muốn BCH nhiệm kỳ mới cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với chuyên môn, cùng CBCNV, người lao động luôn đoàn kết, đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, khắc phục những khó khăn trước mắt, tham gia tích cực và có những đóng góp quan trọng vào sự ổn định của Tổng công ty trong thời gian tới. Đồng chí đặc biệt tin tưởng rằng nhiệm kỳ tới, BCH mới sẽ thay mặt cho Đoàn viên Công đoàn PVNC phát huy tốt vai trò của mình, cùng Đảng uỷ, Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho toàn thể CBCNV Tổng công ty, tạo ra một môi trường làm việc sôi nổi, chất lượng, thân thiện và đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển.

Đ/c Nguyễn Ngọc Quý phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội cũng đã được đón nhận và nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Ngọc Quý. Đồng chí đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của tổ chức Công đoàn vào sự phát triển của Công ty trong thời gian qua. Nhiệm kỳ tới, đồng chí yêu cầu Công đoàn PVNC cần làm tốt hơn nữa vai trò và nhiệm vụ của mình. Qua đó làm cho cán bộ, công nhân viên lao động yên tâm công tác, sẵn sàng đối mặt và quyết tâm chung sức, chung lòng đưa PVNC hướng đến ổn định và phát triển bền vững.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử BCH Công đoàn PVNC nhiệm kỳ 2013-2015

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2013-2015 ra mắt đại hội

Đại hội lần này đã bầu ra 17 đồng chí vào Ban chấp hành mới và bầu ra 11 đại biểu đi dự đại hội Công đoàn Tổng Công ty PVC.
Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp. Toàn thể đoàn viên Công đoàn PVNC sẽ phấn đấu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh để toàn Tổng công ty vượt qua khó khăn, đứng vững và phát triển. Đồng thời, quyết tâm xây dựng tập thể công đoàn thành một tập thể đoàn kết, vững mạnh, cùng nhau thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2013-2015 của Công đoàn Tổng công ty.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đơn vị thành viên