TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM: Khẩn trương hoàn thiện Đề án Tái cấu trúc Tập đoàn giai đoạn 2012-2015
Tuesday, 18 September 2012 07:44

Ngày 16/8/2012, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Cùng dự có các Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh; đại diện lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Sau khi nghe Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trình bày về Đề án Tái cấu trúc Tập đoàn giai đoạn 2012-2015, Văn phòng Chính phủ báo cáo; các Phó Thủ tướng và lãnh đạo các cơ quan phát biểu ý kiến, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận:

Trong những năm qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn) luôn giữ được vai trò của một tập đoàn kinh tế mạnh, cùng với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước khác là công cụ để Nhà nước điều tiết kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng, góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia trên biển; đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước. Tập đoàn đã xây dựng và phát triển ngành Dầu khí khá nhanh và đồng bộ từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí đến chế biến dầu khí, sản xuất phân bón, điện, dịch vụ dầu khí chất lượng cao; chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng hoạt động ra nước ngoài.

Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng còn có những hạn chế, yếu kém trong cơ chế tổ chức, quản lý, nên đã có phần ảnh hưởng tới kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh chung. Vì thế, tái cơ cấu Tập đoàn cần phát huy được những thế mạnh, thành tựu đã có; khắc phục những hạn chế, yếu kém để Tập đoàn phát triển nhanh và bền vững hơn, thực hiện tốt hơn vị trí, vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.

Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp thu ý kiến của Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, cơ quan tại cuộc họp này để hoàn chỉnh Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn, báo cáo Bộ Công Thương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 9/2012. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề sau:

- Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn bao gồm 5 lĩnh vực là: Tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí; Lọc - hóa dầu; Công nghiệp khí; Công nghiệp điện; Dịch vụ dầu khí chất lượng cao.

- Duy trì Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP và Công ty TNHH một thành viên Phân bón Dầu khí Cà Mau. Thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Phân bón Dầu khí Cà Mau khi có đủ điều kiện.

- Tách bạch hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa các công trình dầu khí trên bờ và trên biển để có điều kiện chuyên môn hóa sâu. Trước mắt, việc bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy điện do Tổng Công ty Điện lực Dầu khí đảm nhiệm; về lâu dài, nghiên cứu tập trung vào một đầu mối việc bảo dưỡng, sửa chữa công trình dầu khí trên bờ và trung tu, đại tu các nhà máy điện để hợp lý nguồn nhân lực kỹ thuật, tránh trùng lắp đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất và giảm chi phí vận hành.

- Không duy trì Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam. Tập đoàn cần có phương án xử lý cụ thể, chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Đồng ý với đề nghị của Tập đoàn về phương án sắp xếp đối với 3 nhà máy nhiên liệu sinh học, các đơn vị nghiên cứu khoa học, đào tạo và tỷ lệ vốn Tập đoàn nắm giữ tại Công ty CP Bảo hiểm Dầu khí PVI tối đa không quá 35%.

- Cần có phương án sắp xếp lại các doanh nghiệp cấp II, III và IV, thu gọn đầu mối để tổ chức, hoạt động trong Tập đoàn để thực sự tập trung vào 5 lĩnh vực kinh doanh chính, tránh trùng lắp, cạnh tranh nội bộ.

Xây dựng lộ trình thoái vốn đã đầu tư ra ngoài lĩnh vực kinh doanh chính của Tập đoàn, đặc biệt là các lĩnh vực chứng khoán, xây dựng dân dụng, bất động sản, khách sạn. Việc thoái vốn cần thực hiện bảo đảm hiệu quả thu hồi vốn cao nhất và có phương án cụ thể đối với từng doanh nghiệp theo đúng Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 6/2012 và chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ.

- Các tổng công ty, công ty do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ không tổ chức hội đồng thành viên. Tập đoàn sắp xếp cơ cấu quản lý, áp dụng mô hình Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty, trong tháng 9-2012 báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

- Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015, để bổ sung những nội dung còn thiếu.

Ngày 5-9, Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn tháng 9/2012 đã xác định, Tập đoàn cần khẩn trương thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thiện Đề án Tái cấu trúc Tập đoàn giai đoạn 2012-2015; báo cáo Bộ Công Thương thẩm định và trình Thủ tướng phê duyệt. Cũng tại hội nghị này, Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã đánh giá trong 8 tháng qua, hầu hết các đơn vị thành viên đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao và đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước. Cũng có một vài đơn vị gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh do tác động của suy thoái kinh tế nói chung và đang được Tập đoàn tập trung tháo gỡ. Cũng trong 8 tháng, Tập đoàn đã tiết giảm được 2.068 tỉ đồng, bằng 70% kế hoạch cả năm; công tác an sinh, xã hội đạt 405 tỉ đồng (kế hoạch cả năm là 600 tỉ).

Theo Petrotimes


Newer news items:
Older news items:

 
Unit members