Đảng bộ Công ty Mẹ – PVN: Chỉ đạo tốt công tác tham mưu, quản lý, điều hành
Thứ sáu, 06 Tháng 7 2012 07:24

Ngày 05-7-2012, tại Hà Nội, Đảng bộ Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 10, nhiệm kỳ 2010-2015.
Hội nghị nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012 của Đảng bộ công ty mẹ; bầu bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty mẹ; quán triệt Kế hoạch của Đảng ủy Công ty mẹ thực hiện Nghị quyết 12/NQ-TW về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và phổ biến kế hoạch đại hội các chi bộ, đảng bộ nhiệm kỳ 2012-2015.Đồng chí Lê Minh Hồng, Bí thư Đảng ủy Công ty mẹ, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Khánh Trường, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Công ty mẹ đã báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2012 và các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012. Theo đó, Đảng bộ Công ty mẹ đã chỉ đạo tốt công tác tham mưu, quản lý, điều hành để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ, công tác của Công ty mẹ.

Chủ tịch đoàn điều khiển hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2012, Tập đoàn đã cơ bản thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra và có mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm 2011, trong đó tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 13 triệu tấn, băng 52,4% kế hoạch năm, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2011; cung cấp cho lưới điện quốc gia đạt 7,74 tỉ kWh; sản xuất 673,3 nghìn tấn đạm; sản lượng xuất/bán dầu thô đạt 8,10 triệu tấn. Tổng doanh thu của Tập đoàn 6 tháng đạt 203 nghìn tỉ đồng, nộp ngân sách đạt 81,2 nghìn tỉ đồng bằng 129,1% kế hoạch 6 tháng và 60,2% kế hoạch năm, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các dự án thuộc Công ty mẹ hiện đều phát huy hiệu quả đầu tư hoặc đang bảo đảm tiến độ trong quá trình hoàn thiện. Đảng ủy Công ty mẹ yêu cầu các chi bộ, đảng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, ra sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 của Tập đoàn.
Ngày 04-7-2012, Đảng ủy Công ty mẹ cũng đã ban hành Kế hoạch số 662-KH/TV thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và phổ biến đến các chi/đảng bộ trực thuộc để quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Hội nghị đã ra nghị quyết thông qua Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012 của Đảng bộ công ty mẹ; Kế hoạch của Đảng ủy Công ty mẹ thực hiện Nghị quyết 12/NQ-TW “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Kế hoạch đại hội các chi bộ, đảng bộ nhiệm kỳ 2012-2015. Hội nghị cũng đã bầu bổ sung đồng chí Phan Tiến Viễn, Trưởng Ban Tìm kiếm Thăm dò Dầu khí của Tập đoàn làm ủy viên BCH Đảng bộ Công ty mẹ.

Theo Petrotimes


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đơn vị thành viên