Công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông 2021 tổ chức lần 2
Thứ năm, 06 Tháng 5 2021 16:26

Ngày 06 tháng 5 năm 2021, Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Tổ chức lần 2) tại phòng họp Tổng công ty - Số 6 đường Nguyễn Quốc Trị, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Tham dự Đại hội có 11 cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 60.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,28 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ cổ đông tham dự như trên, Đại hội đồng cổ đông 2021 tổ chức lần 2 không đủ điều kiện tiến hành. Vậy Tổng công ty xin công bố thông tin kết quả đại hội và thư mời Đại hội lần 3. Chi tiết xem file đính kèm

 
Công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông 2021 tổ chức lần 1
Thứ tư, 28 Tháng 4 2021 09:31

Ngày 28 tháng 4 năm 2021, Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại phòng họp Tổng công ty - Số 6 đường Nguyễn Quốc Trị, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Tham dự Đại hội có 11 cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 60.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,28 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ cổ đông tham dự như trên, Đại hội đồng cổ đông 2021 tổ chức lần 1 không đủ điều kiện tiến hành. Vậy Tổng công ty xin công bố thông tin kết quả đại hội và thư mời Đại hội lần 2. Chi tiết xem file đính kèm

 
PVNC công bố thông tin Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2020
Thứ năm, 08 Tháng 4 2021 16:33

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An công bố thông tin Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2020. Chi tiết xem file đính kèm tại đây

 
Công bố thông tin triệu tập Đại hội đồng cổ đông
Thứ hai, 08 Tháng 3 2021 09:58

Ngày 03/3/2021 Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã họp và thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Theo đó:

1. Thời gian tiến hành Đại hội dự kiến như sau:

+ Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất vào ngày 28/4/2021

+ Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai (nếu lần thứ nhất không thành công) vào ngày 06/5/2021.

+ Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba (nếu lần thứ hai không thành công) vào ngày 20/5/2021.

2. Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 dự kiến là ngày 05/04/2021.

Chi tiết xem Nghị quyết và thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền dự đại hội tại đâytải toàn văn dự thảo tài liệu Đại hội đổng cổ đông tại đây

 
PVNC công bố thông tin BCTC Quý IV/2020
Thứ tư, 20 Tháng 1 2021 11:27

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An công bố thông tin Báo cáo tài chính quý IV năm 2020. Chi tiết xem file đính kèm tại đây

 
PVNC công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020
Thứ tư, 21 Tháng 10 2020 16:39

PVNC công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020. Chi tiết xem file đính kèm: Báo cáo tài chính Q3

 
PVNC công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020
Thứ sáu, 24 Tháng 7 2020 09:03

PVNC công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 và giải trình chênh lệch kết quả SXKD quý 2 năm 2020 so với Quý 2 năm 2019. Chi tiết xem file đính kèm:

1. Báo cáo tài chính Q2

2. Giải trình chênh lệch kết quả SXKD

 
PVNC công bố thông tin Báo cáo thường niên 2019
Thứ tư, 10 Tháng 6 2020 15:11

PVNC công bố thông tin Báo cáo thường niên 2019. Chi tiết xem file đính kèm: Báo cáo thường niênBáo cáo tài chính sau kiểm toán

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Đơn vị thành viên