KHU NHÀ DÀNH CHO CBCNV NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG 1

Chủ đầu tư: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Điện lực Dầu khí Vũng Áng-Quảng Trạch
Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty Tư vấn Kiến trúc Xây dựng TTAS
Đơn vị tổng thầu: Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.
Địa điểm: Xã Kỳ Long-Huyện Kỳ Anh-Tỉnh Hà Tĩnh

 

QUY MÔ DỰ ÁN:
- Tổng mức đầu tư: 177,303 tỷ
- Tổng diện tích dự án: 4,5Ha
- Bao gồm các hạng mục: + Hạ tầng kỹ thuật
+ Khối nhà ở: 5 nhà 5 tầng
- Tổng diện tích đất quy hoạch: 4,5ha
- Thời gian khởi công: tháng 07/2009
- Thời gian hoàn thành: tháng 11/2011.
- Ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư: 27/09/2010
- Tiến độ thực hiện dự án: 29 tháng

 

 
Đơn vị thành viên