DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ DẦU KHÍ HOÀNG MAI

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.
Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Tư vấn và  Đầu tư Viet Grenn - VietGrenn
Đơn vị thi công: Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An(PVNC)
Quy mô dự án: Tổng diện tích: 64,4 ha
Địa điểm: TT Hoàng Mai - Quỳnh Lưu - Nghệ An

Tổng mức đầu tư: 1.174 tỷ đồng (55,3 triệu USD)

Thời gian khởi công: Quý I/ 2011

Thời gian hoàn thành: Quý I/ 2015


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đơn vị thành viên