1. XÍ NGHIỆP 3
Địa chỉ: Phường Hưng Phúc - TP Vinh - Nghệ An

Giám đốc: Ông Nguyễn Đức Thắng - Kỹ sư xây dựng công trình

Điện thoại: 0383 830 578

2. XÍ NGHIỆP 4
Địa chỉ: Số 45 - Trần Phú - TP Vinh - Nghệ An

Giám đốc: Ông Nguyễn Phi Khanh


3. XÍ NGHIỆP 5
Địa chỉ: Phường Hưng Phúc - TP Vinh - Nghệ An

Giám đốc: Ông Trần Hữu Tích - Cử nhân kinh tế

Điện thoại: 0383 855 039


4. XÍ NGHIỆP 6
Địa chỉ: Phường Trường Thi - TP Vinh - Nghệ An

Giám đốc: Ông Nguyễn Quốc Hiển - Kỹ sư xây dựng

Điện thoại: 0383 842 852


5. XÍ NGHIỆP 8
Địa chỉ: Phường Hưng Phúc - TP Vinh - Nghệ An

Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Tuyết - TC. Lao động Tiền lương

Điện thoại: 0383 832 836


6. XÍ NGHIỆP 9
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An

Giám đốc: Ông Lê Tiến Dũng - Kỹ sư xây dựng công trình

Điện thoại: 0383 591 016


7. XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG HƯNG ĐÔNG
Địa chỉ: Xã Hưng Đông - TP Vinh - Nghệ An

Giám đốc: Ông Phạm Thùy Dương - Kiến trúc sư

Điện thoại: 0383 853 832


8. CHI NHÁNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Tiểu khu 2 - Khu phố Hưng Bình - TT Kỳ Anh - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Giám đốc: Ông Nguyễn Thế Cường - Kỹ sư xây dựng

Điện thoại: 0393 722 567


9. SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN PVNC
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An

Giám đốc: Ông Bùi Tuấn Anh - Kỹ sư xây dựng

Điện thoại: 0388 556 699


10. BAN ĐIỀU HÀNH THI CÔNG NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HỦA NA

Địa chỉ: Số 45 Trần Phú - TP Vinh - Nghệ An

Trưởng ban: Ông Phan Huy Lợi - Kỹ sư cầu đường

Điện thoại: 0983 904 950

11. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỐ 1

Địa chỉ: Tầng 8 - Toà nhà Dầu khí Nghệ An - Số 07 Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An

Trưởng ban: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thạc sĩ QTKD quốc tế; Kỹ sư Máy xếp dỡ

Điện thoại: 0383 844 560

12. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỐ 3
Địa chỉ: Tầng 8 - Toà nhà Dầu khí Nghệ An - Số 07 Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An

Trưởng ban: Ông Đồng Xuân Bình - Kỹ sư xây dựng

Điện thoại: 0383 844 560 (Máy lẻ 182)

13. BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN: NHÀ MÁY XI MĂNG DẦU KHÍ 12/9
Địa chỉ: Km 62 - QL7 - xã Hội Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

Trưởng ban: Ông Đậu Văn Cảnh - Kỹ sư xây dựng

Điện thoại: 0983.712.358

14. BAN QUẢN LÝ KHAI THÁC TOÀ NHÀ CHUNG CƯ DẦU KHÍ TRƯỜNG THI

Địa chỉ: Số 45 Trần Phú - TP Vinh - Nghệ An

Giám đốc: Ông Phan Văn Kính

Điện thoại: 0912.368.111

15. TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ FDI

Địa chỉ: Tầng 8 - Toà nhà Dầu khí Nghệ An - Số 07 Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An

Giám đốc: Ông Nguyễn Minh Hùng

Điện thoại: 0383 844 560 (Máy lẻ 242)

 
 
Đơn vị thành viên