HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Cùng với quá trình hội nhập và phát triển của PVNC, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty PVNC. Từ năm 2004, PVNC đã triển khai xây dựng, tổ chức thực hiện các quy trình quản lý theo yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000. Đến tháng 5 năm 2010, PVNC đã được Trung tâm chứng nhận Quacert thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận phù hợp TCVN ISO 9001:2008.

Hệ thống quản lý chất lượng của PVNC là công cụ cung cấp những chuẩn mực cho các hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh; giúp cho cán bộ, công nhân viên thực hiện việc quản lý, kiểm soát chất lượng và công việc một cách nhất quán. Mỗi cán bộ công nhân viên khi được giao thực hiện nhiệm vụ ở bất cứ vị trí công tác nào đều được phổ biến để nhận thức được rằng công việc mà họ thực hiện ảnh hưởng đến Chính sách và Mục tiêu chất lượng.

Tổng công ty áp dụng các hình thức kiểm tra thực hành để đánh giá chất lượng, công tác đào tạo, quy trình vận hành; duy trì thường xuyên việc cải tiến theo các yêu cầu của Hệ thống TCVN ISO 9001:2008 nhằm ngày càng nâng cao công tác quản lý chất lượng và tổ chức sản xuất có hiệu quả. Hiện nay, PVNC đã và đang cung cấp đủ nguồn lực cho các hoạt động quản lý, xây dựng Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng. Việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của PVNC cùng với dây chuyền công nghệ tiến, máy móc thiết bị hiện đại, đội ngũ kỹ sư có chuyên môn, công nhân tay nghề cao đã xây dựng những công trình có chất lượng cao được nhiều đối tác tín nhiệm.

 
Đơn vị thành viên