PVNC công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019
Friday, 19 July 2019 16:11

PVNC đã hoàn thành Báo cáo tài chính trước kiểm toán Quý 2 năm 2019, xin công bố thông tin để quý vị cổ đông và các nhà đầu tư được biết. Chi tiết xem file đính kèm tại đây: Phần 1Phần 2


Newer news items:
Older news items:

 
Unit members