PVNC xin gia hạn thời gian công bố thông tin Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018
Thứ sáu, 15 Tháng 3 2019 09:09

Theo quy định về công bố thông tin và hướng dẫn của HNX, BCTC đã được kiểm toán phải được công bố trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo nhưng không được vượt quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên do các đơn vị được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 lựa chọn kiểm toán BCTC cho PVNC không thực hiện kiểm toán nên PVNC đang phải liên hệ với các đơn vị kiểm toán khác. Ngày 14/3/2018, PVNC đã có văn bản đề nghị UBCK Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán chấp thuận gia hạn công bố thông tin BCTC sau kiểm toán năm 2018 đến ngày 20/4/2019. Chi tiết xem file đính kèm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đơn vị thành viên