Công bố thông tin giải trình chênh lệch kết quả SXKD năm 2017 so với năm 2016
Tuesday, 03 April 2018 15:57

Năm 2017 kết quả sản xuất kinh doanh của PVNC có lãi, chênh lệch so với năm 2016, thuộc trường hợp phải giải trình. Ngày 03/4/2017, PVNC đã có văn bản giải trình với UBCK và Sở GDCK Hà Nội theo quy định. Chi tiết xem tại đây


Newer news items:
Older news items:

 
Unit members