PVNC công bố thông tin kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 1
Thứ bảy, 02 Tháng 4 2016 08:48

Ngày 02/4/2016, PVNC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. Với số lượng 13 cổ đông tham dự đại hội, đại diện cho 5.066.520 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 23,19% số cổ phần có quyền biểu quyết, theo quy định của Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 lần thứ nhất không đủ điều kiện để tiến hành. Tổng công ty thông báo và trân trọng kính mời quý vị cổ đông tham dự Đại hội tổ chức lần thứ 2 vào ngày 20/4/2016. Chi tiết xem các file: Công bố thông tin kết quả tổ chức ĐH lần 1Thông báo mời ĐH lần 2


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đơn vị thành viên