PVNC chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí số 1 Nghệ An và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Dầu khí Nghệ An
Thứ tư, 12 Tháng 8 2015 11:11

Ngày 10/08/2015, Hội đồng quản trị PVNC đã thông qua Nghị quyết số 40/NQ-PVNC nhất trí chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của PVNC tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí số 1 Nghệ An và chủ trương thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Dầu khí Nghệ An. Chi tiết xem Nghị quyết số 40


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đơn vị thành viên