PVNC: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Thứ ba, 01 Tháng 4 2014 00:00

TỔNG CÔNG TY XÂY LẮP DẦU KHÍ NGHỆ AN

Địa chỉ: Tầng 10 - Toà nhà Dầu khí Nghệ An - Số 7 Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0383 844560 - Fax: 0383.566600

Website: http://www.pvnc.com.vn.

Giấy ĐKKD số 2900325413 do sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An cấp ngày 22/02/2012

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

1. Thời gian tổ chức Đại hội:

07h00’  ngày 17/4/2014.

2. Địa điểm:

Hội trường tầng 24, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, đường Quang Trung, phường Quang Trung, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2013 và kế hoạch 2014;

- Thông qua việc chi trả thù lao năm 2013 và Dự toán thù lao năm 2014 của HĐQT và BKS;

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013;

- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;

- Thông qua phương án nhân sự bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017;

- Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Điều kiện tham dự:

- Cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam chốt ngày 11/3/2014

- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc làm giấy ủy quyền cho đại diện của mình tham dự.

5. Xác nhận tham dự:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp đến địa chỉ Tổng công ty trước 16h ngày 02/4/2014.

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (trường hợp nhận Ủy quyền tham dự Đại hội).

Trường hợp không thể tham dự Đại hội được, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho người khác hoặc một trong các ông có tên sau tham dự và biểu quyết các vấn đề trong Đại hội:

- Ông Phan Hải Triều - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty

- Ông Nguyễn Ngọc Bảng - Tổng giám đốc Tổng công ty.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

CTCP Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

Tầng 10, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An

ĐT: 0383. 844560    Fax: 0383.566600

Đại diện Ban tổ chức: Ông Vũ thanh Toàn ĐT: 0915.050.108

Trân trọng kính mời!

Tài liệu Đại hội:

Quý cổ đông có thể tải các tài liệu Đại hội tại đây:

- Chương trình đại hội; Mẫu giấy uỷ quyền;Báo cáo HĐQT; Báo cáo SXKD; Báo cáo BKS ; Tờ trình về việc phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2013; Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán tài chính cho Tổng công ty năm 2014; Tờ trình về việc thù lao của HĐQT và BKS; Tờ trình về phương án nhân sự bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đơn vị thành viên