Chỉ thị số 734/CT-TTg ngày 17/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản lý đối với các gói thầu EPC In
Viết bởi Ban Truyền thông   
Thứ tư, 13 Tháng 7 2011 14:38

Chỉ thị số 734/CT-TTg ngày 17/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản lý đối với các gói thầu EPC.

Tải file tại đây


Tin cũ hơn:

Cập nhật ngày Thứ tư, 13 Tháng 7 2011 14:48