CÁC ĐỐI TÁC CỦA TỔNG CÔNG TY
Friday, 07 October 2011 10:53
TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVFC) NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) CHI NHÁNH TẠI NGHỆ AN
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ (PSI) TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM CHI NHÁNH TẠI NGHỆ AN
CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ (PVPower LanD) CÔNG TY CP DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG (PTC)
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM (CDC)
CTCP ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ IDICO LONG SƠN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI DƯƠNG

ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
 


Unit members