Thông tư số 42/2008/TT-BTC
Thông tư số 42/2008/TT-BTC về việc "Hướng dẫn một số điều của Quy chế giám sát đối với Doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ, hoạt động không hiệu quả ban hành kèm theo Quyết định số 169/2007/QĐ-TTg ngày 08/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ"
Đọc thêm...
 
Ban hành mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp

Theo Quyết định số 731/2008/QĐ-BKH của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ban hành ngày 10/6/2008, quy định: việc đưa ra các yêu cầu trong Hồ sơ mời thầu phải bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; chủ đầu tư không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng giữa các nhà thầu.

Đọc thêm...
 
Nghị định số 12/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Nghị định này hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng.

Tải tài liệu về ...

 
Ban hành Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp

Theo Quyết định số 937/2008/QĐ-BKH của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ban hành ngày 23/7/2008, quy định: nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu về tình hình tài chính lành mạnh, tuỳ theo thực tế gói thầu mà yêu cầu nhà thầu hoạt động bình quân có lãi (lợi nhuận) ở mức bình thường trong 2 hoặc 3 năm trong thời gian yêu cầu báo cáo về tình hình tài chính…

Đọc thêm...
 
Mẫu biểu Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT năm 2007
Tải tài liệu về...
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 Tiếp theo > Cuối >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Đơn vị thành viên