PVNC công bố thông tin kết quả tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ 1 và thư mời đại hội cổ đông tổ chức lần 2
Thứ sáu, 26 Tháng 4 2019 09:23

Ngày 26/4/2019, Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (mã chứng khoán PVA) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 (lần 1). Do số lượng cổ đông đại diện cho số cổ phần tham dự đại hội không đủ tỷ lệ 51% theo quy định nên Đại hội cổ đông tổ chức lần thứ 1 không tiến hành được.

Vậy Công ty xin công bố thông tin kết quả đại hội lần thứ 1 và thư mời tham dự Đại hội cổ đông lần thứ 2.

 
Công bố thông tin giải trình kết quả SXKD Quý I năm 2019 chênh lệch so với Quý I năm 2018 (chuyển lỗ sang lãi)
Thứ năm, 25 Tháng 4 2019 08:29

PVNC công bố thông tin giải trình kết quả sản xuất kinh doanh ghi nhận trên báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 có chênh lệch so với  quý 1 năm 2018 (chuyển lỗ thành lãi). CHi tiết xem file đính kèm tại đây

 
PVNC công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019
Thứ sáu, 19 Tháng 4 2019 16:33

PVNC đã hoàn thành Báo cáo tài chính trước kiểm toán Quý 1 năm 2019, xin công bố thông tin để quý vị cổ đông và các nhà đầu tư được biết. Chi tiết xem file đính kèm tại đây: Phần 1Phần 2

 
PVNC xin gia hạn thời gian công bố thông tin Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018
Thứ sáu, 15 Tháng 3 2019 09:09

Theo quy định về công bố thông tin và hướng dẫn của HNX, BCTC đã được kiểm toán phải được công bố trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo nhưng không được vượt quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên do các đơn vị được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 lựa chọn kiểm toán BCTC cho PVNC không thực hiện kiểm toán nên PVNC đang phải liên hệ với các đơn vị kiểm toán khác. Ngày 14/3/2018, PVNC đã có văn bản đề nghị UBCK Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán chấp thuận gia hạn công bố thông tin BCTC sau kiểm toán năm 2018 đến ngày 20/4/2019. Chi tiết xem file đính kèm

 
PVNC công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Thứ tư, 06 Tháng 3 2019 14:56

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã được Hội đồng quản trị  thông qua, ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An là ngày 02/4/2019. Vậy Tổng công ty xin được công bố để quý vị cổ đông được biết. Chi tiết xem thêm tại file đính kèm

 
PVNC công bố thông tin báo cáo tài chính quý4 năm 2018
Thứ sáu, 18 Tháng 1 2019 15:38

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018, chi tiết xem file đính kèm

 
PVA công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018
Thứ sáu, 26 Tháng 10 2018 15:12

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018, chi tiết xem file đính kèm phần 1phần 2

 
PVNC xin gia hạn công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3
Thứ sáu, 21 Tháng 10 2016 08:25

Ngày 20/10/2016, PVNC đã có Tờ trình số 225/TTr-PVNC gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội xin gia hạn công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3/2016. Chi tiết xem file đính kèm tại đây

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Đơn vị thành viên