PVNC: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2013 trước kiểm toán
Friday, 10 May 2013 14:45

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

- Trụ sở chính: Tầng 10 Toà nhà Dầu khí - Số 7 đường Quang Trung - TP. Vinh - Nghệ An

Read more...
 
PVNC: Lợi nhuận quý 1 tăng so với cùng kỳ
Thursday, 02 May 2013 09:51

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do sự biến động xấu của thị trường xây lắp và bất động sản, nhưng với những giải pháp đúng đắn và hợp lý nên hoạt động SXKD trong quý I/2013 của Tổng công ty đạt được tương đối khả quan với doanh thu đạt 44,4 tỷ đồng, lợi nhuận 3,1 tỷ đồng tăng 41,8% so với quý I/2012. Phát huy những kết quả đã đạt được, PVNC cố gắng hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2013 với doanh thu đạt 547,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 18,47 tỷ đồng.

 

Read more...
 
PVNC thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 lần thứ 3
Monday, 29 April 2013 17:48

Sáng ngày 29-4-2013 tại Khách sạn Sinh Thái - khối 2 Thị trấn Xuân An - Nghi Xuân - Hà Tĩnh. Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với 63 cổ đông tham dự, đại diện cho 5.232.430 Cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật Doanh nghiệp thì Đại hội không đủ điều kiện tiến hành.

Read more...
 
PVNC: Báo cáo tài chính công ty mẹ quý I/2013
Friday, 26 April 2013 09:23

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

- Trụ sở chính: Tầng 10 Toà nhà Dầu khí - Số 7 đường Quang Trung - TP. Vinh - Nghệ An

- Điện thoại:    0383844560

Read more...
 
PVNC: Báo cáo thường niên năm 2012
Monday, 22 April 2013 08:16

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

- Trụ sở chính: Tầng 10 Toà nhà Dầu khí - Số 7 đường Quang Trung - TP. Vinh - Nghệ An

Read more...
 
PVNC: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã kiểm toán
Friday, 12 April 2013 13:49

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

- Trụ sở chính: Tầng 10 Toà nhà Dầu khí - Số 7 đường Quang Trung - TP. Vinh - Nghệ An

Read more...
 
PVNC thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 lần thứ 2
Monday, 01 April 2013 09:52

Sáng ngày 31-3-2013 tại Khách sạn Sinh Thái - khối 2 Thị trấn Xuân An - Nghi Xuân - Hà Tĩnh. Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với 61 cổ đông tham dự, đại diện cho 5.193.140 Cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 23,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật Doanh nghiệp thì Đại hội không đủ điều kiện tiến hành.

Read more...
 
PVNC: Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2012 sau kiểm toán
Wednesday, 27 March 2013 00:00

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

- Trụ sở chính: Tầng 10 Toà nhà Dầu khí - Số 7 đường Quang Trung - TP. Vinh - Nghệ An

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 26
Unit members