Báo cáo tài chính công ty mẹ quý IV năm 2013
Wednesday, 22 January 2014 08:20

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

- Trụ sở chính: Tầng 10 Toà nhà Dầu khí - Số 7 đường Quang Trung - TP. Vinh - Nghệ An

- Điện thoại: 0383844560

Read more...
 
PVNC: Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty năm 2013
Tuesday, 14 January 2014 14:31

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

- Trụ sở chính: Tầng 10 Toà nhà Dầu khí - Số 7 đường Quang Trung - TP. Vinh - Nghệ An

Read more...
 
PVNC: HĐQT ban hành nghị quyết số 04 /NQ-PVNC liên quan đến hoạt động SXKD
Wednesday, 08 January 2014 16:49

Ngày 07/01/2014 vừa qua, Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An ban hành nghị quyết số 04/NQ-PVNC. Tải nội dung nghị quyết tại đây

 

 

 

 

 
PVNC: Thông báo về việc thay đổi người công bố thông tin
Thursday, 02 January 2014 14:47

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

- Trụ sở chính: Tầng 10 Tòa nhà Dầu khí - Số 07 Quang Trung - Tp. Vinh - Nghệ An

- Điện thoại: 0383844560

- Fax: 038.3566600

Trân trọng thông báo:

Người được uỷ quyền công bố thông tin kể từ ngày 06/1/2014: Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa.

Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Nhân viên Ban tài chính kế toán Tổng công Ty.Tải nội dung nghị quyết tại đây

 

 

 
PVNC: Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2013
Friday, 15 November 2013 14:17

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

- Trụ sở chính: Tầng 10 Toà nhà Dầu khí - Số 7 đường Quang Trung - TP. Vinh - Nghệ An

Read more...
 
PVNC: Báo cáo tài chính công ty mẹ quý III/2013 trước kiểm toán
Friday, 18 October 2013 17:23

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

- Trụ sở chính: Tầng 10 Toà nhà Dầu khí - Số 7 đường Quang Trung - TP. Vinh - Nghệ An

- Điện thoại: 0383844560

Read more...
 
PVNC: Thông báo thay đổi Người công bố thông tin
Thursday, 10 October 2013 07:59

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

- Trụ sở chính: Tầng 10 Tòa nhà Dầu khí - Số 07 Quang Trung - Tp. Vinh - Nghệ An

- Điện thoại: 0383844560

Read more...
 
PVNC: HĐQT ban hành nghị quyết số 25/NQ-PVNC liên quan việc chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phiếu PX1
Saturday, 28 September 2013 16:34

Ngày 28/9/2013 vừa qua, Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An ban hành nghị quyết số 25/NQ-PVNC. Tải nội dung nghị quyết tại đây

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 7 of 26
Unit members