PVA: Phát hành lại BCTC năm 2013 đã được kiểm toán
Friday, 30 May 2014 10:25

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

- Trụ sở chính: Tầng 10 Toà nhà Dầu khí - Số 7 đường Quang Trung - TP. Vinh - Nghệ An

Read more...
 
PVA: 09/06 bị hủy niêm yết trên sàn HNX
Monday, 26 May 2014 14:18

Ngày 12/5/2014 vừa qua. Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ra thông báo số 429/TB-SGDHN về việc huỷ niêm yết cố phiếu PVA của CTCP Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An. Theo thông báo ngày giao dịch cuối là 06/06.

Tải nội dung thông báo tại đây

 
PVNC thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 lần thứ 3
Sunday, 18 May 2014 00:00

Sáng ngày 17- 5 -2014 tại Tầng 24 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An. Số 7 Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An. Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2014 với 15 cổ đông tham dự, đại diện cho 5,046,260 Cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 23,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật Doanh nghiệp thì Đại hội không đủ điều kiện tiến hành.

Read more...
 
PVNC: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2014
Friday, 16 May 2014 07:32

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

- Trụ sở chính: Tầng 10 Toà nhà Dầu khí - Số 7 đường Quang Trung - TP. Vinh - Nghệ An

Read more...
 
PVNC: Thông báo thay đổi người công bố thông tin
Tuesday, 13 May 2014 14:29

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

- Trụ sở chính: Tầng 10 Tòa nhà Dầu khí - Số 07 Quang Trung - Tp. Vinh - Nghệ An

- Điện thoại: 0383844560

Read more...
 
PVNC: Ban hành nghị quyết số 18/NQ-PVNC liên quan đến hoạt động SXKD
Monday, 12 May 2014 00:00

Ngày 12/5/2014 vừa qua, Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An ban hành nghị quyết số 18/NQ-PVNC. Tải nội dung nghị quyết tại đây

 
PVNC: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã kiểm toán
Tuesday, 06 May 2014 00:00

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

- Trụ sở chính: Tầng 10 Toà nhà Dầu khí - Số 7 đường Quang Trung - TP. Vinh - Nghệ An

Read more...
 
PVNC: Báo cáo tài chính công ty mẹ quý I/2014 trước kiểm toán
Tuesday, 22 April 2014 07:30

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

- Trụ sở chính: Tầng 10 Toà nhà Dầu khí - Số 7 đường Quang Trung - TP. Vinh - Nghệ An

- Điện thoại: 0383844560

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 5 of 26
Unit members