PVNC công bố thông tin điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Wednesday, 11 March 2020 10:29

Do nhầm lẫn trong xác định ngày chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020 (ngày 02/4/2020 trùng vào ngày Giỗ tổ Hùng Vương). PVNC điều chỉnh lại ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An là ngày 03/4/2020, Vậy Tổng công ty xin được công bố để quý vị cổ đông được biết. Chi tiết xem thêm tại file đính kèm Tại đây

 
PVNC công bố thông tin giải trình kết quả SXKD Quý 4 2019
Tuesday, 21 January 2020 17:58

PVNC công bố thông tin giải trình kết quả SXKD Quý IV năm 2019. Chi tiết xem file đính kèm tại đây

 
PVNC công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019
Monday, 20 January 2020 15:14

PVNC đã hoàn thành Báo cáo tài chính trước kiểm toán Quý 4 năm 2019, xin công bố thông tin để quý vị cổ đông và các nhà đầu tư được biết. Chi tiết xem file đính kèm tại đây

 
PVNC công bố thông tin giải trình kết quả SXKD Quý 3 2019
Wednesday, 30 October 2019 15:54

Do kết quả sản xuất kinh doanh Quý 3 2019 chênh lệch so với kết quả SXKD Quý 3 năm 2018, thuộc diện phải giải trình theo quy định về công bố thông tin. PVNC đã có văn bản giải trình để quý vị cổ đông được biết. Chi tiết xem file đính kèm

 
PVA công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019
Friday, 18 October 2019 08:06

PVNC đã hoàn thành Báo cáo tài chính trước kiểm toán Quý 3 năm 2019, xin công bố thông tin để quý vị cổ đông và các nhà đầu tư được biết. Chi tiết xem file đính kèm tại đây

 
PVNC công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019
Friday, 19 July 2019 16:11

PVNC đã hoàn thành Báo cáo tài chính trước kiểm toán Quý 2 năm 2019, xin công bố thông tin để quý vị cổ đông và các nhà đầu tư được biết. Chi tiết xem file đính kèm tại đây: Phần 1Phần 2

 
PVNC công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Wednesday, 22 May 2019 17:25

Ngày 22/5/2019, Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (mã chứng khoán PVA) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2019 (lần3). Vậy Công ty xin công bố thông tin kết quả đại hội để quý cổ đông được biết.

Chi tiết xem các tài liệu kèm theo:
 
PVNC Công bố thông tin BCTC 2018 sau kiểm toán
Friday, 17 May 2019 15:42

Tại kỳ họp thường niên 2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVNC) đã thông qua danh sách hai đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH PKF Việt Nam và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2018. Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tình hình thực tế của công ty, Hội đồng quản trị PVNC đã gửi thư mời nhưng cả hai đơn vị kiểm toán nói trên đều từ chối thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 cho PVNC.

Ngày 14/3/2018, HĐQT PVNC đã có Nghị quyết số 06/NQ-PVNC lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt - Chi nhánh tại Hà Nội để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. Tuy nhiên, việc kiểm toán BCTC năm 2018 kéo dài hơn so với dự kiến, đến ngày 15/5/2019 đơn vị kiểm toán mới phát hành BCTC kiểm toán năm 2018 cho PVNC.

Vậy PVNC xin công bố thông tin BCTC 2018 sau kiểm toán để quý vị cổ đông được biết. Chi tiết xem các tài liệu đính kèm:

1. BCTC sau kiểm toán Phần 1

2. BCTC sau kiểm toán Phần 2

3. Công văn giải trình CBTT BCTC sau kiểm toán 2018

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 26
Unit members