PVNC công bố báo cáo thường niên 2015
Thứ hai, 11 Tháng 4 2016 10:27

Thực hiện quy định về công bố thông tin, PVNC công bố báo cáo thường niên 2015. Chi tiết xem các file đính kèm: Phần 1Phần 2

 
PVNC công bố thông tin kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 1
Thứ bảy, 02 Tháng 4 2016 08:48

Ngày 02/4/2016, PVNC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. Với số lượng 13 cổ đông tham dự đại hội, đại diện cho 5.066.520 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 23,19% số cổ phần có quyền biểu quyết, theo quy định của Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 lần thứ nhất không đủ điều kiện để tiến hành. Tổng công ty thông báo và trân trọng kính mời quý vị cổ đông tham dự Đại hội tổ chức lần thứ 2 vào ngày 20/4/2016. Chi tiết xem các file: Công bố thông tin kết quả tổ chức ĐH lần 1Thông báo mời ĐH lần 2

 
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên PVNC năm 2016
Thứ sáu, 01 Tháng 4 2016 14:23

PVNC công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. File đính kèm: Tài liệu

 
PVNC công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016
Thứ năm, 24 Tháng 3 2016 10:30

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán: Báo cáo Hợp nhấtBáo cáo riêng Công ty mẹ

 
Hội đồng quản trị PVNC thông qua Nghị quyết chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng dầu khí Nghệ An
Thứ năm, 05 Tháng 11 2015 15:38

Ngày 05/11/2015, Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 44/NQ-PVNC. Nội dung Nghị quyết nhất trí chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của PVNC tại Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng Dầu khí Nghệ An. Chi tiết xem file đính kèm tại đây

 
PVNC chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí số 1 Nghệ An và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Dầu khí Nghệ An
Thứ tư, 12 Tháng 8 2015 11:11

Ngày 10/08/2015, Hội đồng quản trị PVNC đã thông qua Nghị quyết số 40/NQ-PVNC nhất trí chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của PVNC tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí số 1 Nghệ An và chủ trương thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Dầu khí Nghệ An. Chi tiết xem Nghị quyết số 40

 
Nghị quyết chuyển nhượng cổ phần của PVNC tại Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Dầu khí Nghệ An
Thứ hai, 03 Tháng 8 2015 09:00

Ngày 03/08/2015, Hội đồng quản trị PVNC đã thông qua Nghị quyết số 38/NQ-PVNC nhất trí chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của PVNC tại Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Dầu khí Nghệ An. Chi tiết xem Nghị quyết số 38

 
PVNC thống nhất phương án chuyển đổi mô hình và chuyển nhượng cổ phần tại Công ty TNHH MTV VLXD DKNA
Thứ sáu, 17 Tháng 7 2015 16:17

Ngày 16/7/2015, Hội đồng quản trị PVNC đã ban hành Nghị quyết số 36/NQ-PVNC về phương án chuyển đổi mô hình hoạt động và tên gọi Công ty TNHH Một thành viên Vật liệu Xây dựng Dầu khí Nghệ An thành Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Dầu khí Nghệ An. Nghị quyết cũng thông qua phương án chuyển nhượng một phần vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Vật liệu Xây dựng Dầu khí Nghệ An. Tải toàn văn Nghị quyết tại đây

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Đơn vị thành viên