PVNC công bố thông tin Báo cáo tài chính Công ty mẹ sau kiểm toán năm 2017
Thursday, 22 March 2018 08:29

PVNC Công bố thông tin Báo cáo tài chính Công ty mẹ sau kiểm toán năm 2017. Chi tiết xem Báo cáo tài chính

 
Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018
Friday, 09 March 2018 08:50

Ngày 06/03/2018 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã có Nghị quyết số 11/NQ-PVNC về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-PVNC của Hội đồng quản trị, PVNC công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự Đại hội là ngày 05/4/2017. Chi tiết xem nội dung Thông báo chốt quyền tại đây

 
Thông tin Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017
Wednesday, 07 February 2018 09:05

PVNC công bố báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017. Chi tiết xem file đính kèm dưới đây

Báo cáo tài chính Công ty mẹ

Báo cáo tài chính Hợp nhất

 
PVNC công bố thông tin BCTC Quý III năm 2017
Friday, 20 October 2017 16:28

PVNC Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017. Chi tiết xem BCTC Công ty mẹ phần 1; phần 2; BCTC Hợp nhất phần 1, phần 2; Văn bản giải trình chênh lệch kết quả SXKD

 
Công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017
Friday, 01 September 2017 15:40

PVNC công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017. Chi tiết xem báo cáo hợp nhất báo cáo riêng công ty mẹ

 
PVNC xin gia hạn CBTT Báo cáo tài chính bán niên
Friday, 18 August 2017 16:16

Ngày 17/8/2017, ỦY ban chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 5579/UBCK-GSĐC chấp thuận cho PVNC được gia hạn thời gian công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên 2017. Chi tiết xem tại đây

 
PVNC công bố Báo cáo thường niên 2016
Wednesday, 31 May 2017 07:44

Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An công bố thông tin Báo cáo thường niên 2016. Chi tiết xem Báo cáo thường niên; Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toánGiải trình ý kiến kiểm toán

 
Kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Friday, 12 May 2017 15:51

Ngày 11/5/2017, Tại Hội trường tầng 24, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An- Số 7, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Công ty cổ phần Tổng công ty  Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (Tổ chức lần 3). Số cổ đông tham dự Đại hội là 23 người đại diện số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền chiếm 23,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả Đại hội đã thông qua các nội dung biểu quyết và bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022. Chi tiết xem:

1. Công văn công bố thông tin

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

3. Nghị quyết HĐQT bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 36
Unit members