PVNC: Thông báo thay đổi Người công bố thông tin
Thursday, 10 October 2013 07:59

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

- Trụ sở chính: Tầng 10 Tòa nhà Dầu khí - Số 07 Quang Trung - Tp. Vinh - Nghệ An

- Điện thoại: 0383844560

Read more...
 
PVNC: HĐQT ban hành nghị quyết số 25/NQ-PVNC liên quan việc chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phiếu PX1
Saturday, 28 September 2013 16:34

Ngày 28/9/2013 vừa qua, Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An ban hành nghị quyết số 25/NQ-PVNC. Tải nội dung nghị quyết tại đây

Read more...
 
PVNC: Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2013 sau soát xét
Wednesday, 11 September 2013 14:01

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

- Trụ sở chính: Tầng 10 Toà nhà Dầu khí - Số 7 đường Quang Trung - TP. Vinh - Nghệ An

Read more...
 
PVNC: Báo cáo tài công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2013 sau kiểm toán
Thursday, 05 September 2013 14:54

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

- Trụ sở chính: Tầng 10 Toà nhà Dầu khí - Số 7 đường Quang Trung - TP. Vinh - Nghệ An

Read more...
 
PVNC: Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2013 trước kiểm toán
Tuesday, 13 August 2013 09:00

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

- Trụ sở chính: Tầng 10 Toà nhà Dầu khí - Số 7 đường Quang Trung - TP. Vinh - Nghệ An

Read more...
 
PVNC: Báo cáo tài chính trước kiểm toán của công ty mẹ quý II năm 2013
Tuesday, 23 July 2013 09:42

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

- Trụ sở chính: Tầng 10 Toà nhà Dầu khí - Số 7 đường Quang Trung - TP. Vinh - Nghệ An

- Điện thoại: 0383844560

Read more...
 
PVNC: HĐQT ban hành nghị quyết số 24/NQ-PVNC liên quan công tác nhân sự, SXKD
Saturday, 13 July 2013 07:57

Ngày 12/7/2013 vừa qua, Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An ban hành nghị quyết số 24/NQ-PVNC . Tải nội dung nghị quyết tại đây

Read more...
 
PVNC: Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2013
Thursday, 11 July 2013 14:57

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

- Trụ sở chính: Tầng 10 Toà nhà Dầu khí - Số 7 đường Quang Trung - TP. Vinh - Nghệ An

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 7 of 25
Unit members