PVNC thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
Wednesday, 26 February 2014 08:07

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

Read more...
 
PVNC: Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2013 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013
Friday, 14 February 2014 00:00

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

- Trụ sở chính: Tầng 10 Toà nhà Dầu khí - Số 7 đường Quang Trung - TP. Vinh - Nghệ An

- Điện thoại: 0383844560

- Fax: 038.3566600

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu TCT Xây lắp Dầu khí Nghệ An

- Mã chứng khoán: PVA

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2013, tải nội dung tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013, tải nội dung tại đây

 
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý IV năm 2013
Wednesday, 22 January 2014 08:20

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

- Trụ sở chính: Tầng 10 Toà nhà Dầu khí - Số 7 đường Quang Trung - TP. Vinh - Nghệ An

- Điện thoại: 0383844560

Read more...
 
PVNC: Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty năm 2013
Tuesday, 14 January 2014 14:31

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

- Trụ sở chính: Tầng 10 Toà nhà Dầu khí - Số 7 đường Quang Trung - TP. Vinh - Nghệ An

Read more...
 
PVNC: HĐQT ban hành nghị quyết số 04 /NQ-PVNC liên quan đến hoạt động SXKD
Wednesday, 08 January 2014 16:49

Ngày 07/01/2014 vừa qua, Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An ban hành nghị quyết số 04/NQ-PVNC. Tải nội dung nghị quyết tại đây

 

 

 

 

 
PVNC: Thông báo về việc thay đổi người công bố thông tin
Thursday, 02 January 2014 14:47

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

- Trụ sở chính: Tầng 10 Tòa nhà Dầu khí - Số 07 Quang Trung - Tp. Vinh - Nghệ An

- Điện thoại: 0383844560

- Fax: 038.3566600

Trân trọng thông báo:

Người được uỷ quyền công bố thông tin kể từ ngày 06/1/2014: Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa.

Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Nhân viên Ban tài chính kế toán Tổng công Ty.Tải nội dung nghị quyết tại đây

 

 

 
PVNC: Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2013
Friday, 15 November 2013 14:17

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

- Trụ sở chính: Tầng 10 Toà nhà Dầu khí - Số 7 đường Quang Trung - TP. Vinh - Nghệ An

Read more...
 
PVNC: Báo cáo tài chính công ty mẹ quý III/2013 trước kiểm toán
Friday, 18 October 2013 17:23

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

- Trụ sở chính: Tầng 10 Toà nhà Dầu khí - Số 7 đường Quang Trung - TP. Vinh - Nghệ An

- Điện thoại: 0383844560

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 6 of 25
Unit members