Thay đổi nhân viên công bố thông tin
Tuesday, 05 May 2009 16:25

Công ty cổ phần xây dựng Dầu khí Nghệ An ( MCK: PVA ) xin trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân viên công bố thông tin của Công ty như sau:
Read more...
 
Trả cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt
Wednesday, 22 April 2009 11:05
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (TTLK) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Xây dựng Dầu khí Nghệ An như sau:
Read more...
 
Báo cáo tài chính quý I năm 2009
Tuesday, 21 April 2009 10:46

Công ty CP xây dựng Dầu Khí Nghệ An trân trọng gửi tới quý Cổ đông Báo cáo tài chính quý I năm 2009.

Read more...
 
Báo cáo thường niên năm 2008
Tuesday, 21 April 2009 07:25

Công ty CP xây dựng Dầu Khí Nghệ An trân trọng gửi tới quý Cổ đông Báo cáo thường niên 2008.

Read more...
 
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009
Tuesday, 14 April 2009 14:43

Công ty CP xây dựng Dầu Khí Nghệ An gửi tới quý Cổ đông Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009.

Read more...
 
TÀI LIỆU VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
Wednesday, 08 April 2009 09:46

Công ty CP xây dựng Dầu Khí Nghệ An gửi tới quý Cổ đông Các tài liệu về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 (chương trình đại hội, các báo cáo năm 2008, kế hoạch năm 2009,...)

Read more...
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2008
Thursday, 02 April 2009 09:55

Công ty CP xây dựng Dầu Khí Nghệ An gửi tới quý Cổ đông Bản báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2008.

Read more...
 
THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
Thursday, 26 March 2009 10:32
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DẦU KHÍ NGHỆ AN
Địa chỉ: Số 45 Trần Phú - TP Vinh - Nghệ An
 Điện thoại: 0383 844560 Fax: 0383.566600
Website: pvnc.com.vn
Read more...
 
<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 Next > End >>

Page 25 of 26
Unit members