Công bố thông tin mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Thứ năm, 12 Tháng 4 2018 17:21

 

Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

 

1. Thời gian tổ chức Đại hội:  Ngày 26/4/2018. Trường hợp Đại hội lần 1 không đủ điều kiện để tiến hành, Đại hội lần 2 sẽ được tổ chức vào ngày 07/5/2018. Trường hợp Đại hội lần 2 không đủ điều kiện để tiến hành, Đại hội lần 3 sẽ được tổ chức vào ngày 22/5/2018.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 24, Toà nhà Dầu khí Nghệ An - Số 07, đường Quang Trung, phường Quang Trung, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

 

Tài liệu Đại hội bao gồm:
1. Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông
2. Chương trình Đại hội
3. Mẫu Giấy ủy quyền và Giấy xác nhận tham dự Đại hội
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT
5. Báo cáo SXKD 2017
6. BÁo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
7. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Bảng tổng hợp thù lao
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
9. Tờ trình phân phối  lợi nhuận năm 2017
10. Tờ trình phân phối quỹ đầu tư và quỹ phúc lợi
11. Báo cáo tài chính công ty mẹ sau kiểm toán
12. Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán
13. Giải trình báo cáo tài chính
14. Tờ trình sửa đổi điều lệ
15. Dự thảo sửa đổi Điều lệ
16. Bản tổng hợp sửa đổi điều lệ
17. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

 

Chi tiết xem các tài liệu đính kèm

Tài liệu Đại hội phần 1

Tài liệu Đại hội phần 2

Dự thảo Điều lệ

Bản tổng hợp sửa đổi Điều lệ

 
Công bố thông tin giải trình chênh lệch kết quả SXKD năm 2017 so với năm 2016
Thứ ba, 03 Tháng 4 2018 15:57

Năm 2017 kết quả sản xuất kinh doanh của PVNC có lãi, chênh lệch so với năm 2016, thuộc trường hợp phải giải trình. Ngày 03/4/2017, PVNC đã có văn bản giải trình với UBCK và Sở GDCK Hà Nội theo quy định. Chi tiết xem tại đây

 
Báo cáo tài chính Hợp nhất 2017 sau kiểm toán
Thứ tư, 28 Tháng 3 2018 08:23

PVNC Công bố thông tin Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán. Chi tiết xem file đính kèm tại đây

 
PVNC công bố thông tin Báo cáo tài chính Công ty mẹ sau kiểm toán năm 2017
Thứ năm, 22 Tháng 3 2018 08:29

PVNC Công bố thông tin Báo cáo tài chính Công ty mẹ sau kiểm toán năm 2017. Chi tiết xem Báo cáo tài chính

 
Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018
Thứ sáu, 09 Tháng 3 2018 08:50

Ngày 06/03/2018 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã có Nghị quyết số 11/NQ-PVNC về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-PVNC của Hội đồng quản trị, PVNC công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự Đại hội là ngày 05/4/2017. Chi tiết xem nội dung Thông báo chốt quyền tại đây

 
Thông tin Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017
Thứ tư, 07 Tháng 2 2018 09:05

PVNC công bố báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017. Chi tiết xem file đính kèm dưới đây

Báo cáo tài chính Công ty mẹ

Báo cáo tài chính Hợp nhất

 
PVNC công bố thông tin BCTC Quý III năm 2017
Thứ sáu, 20 Tháng 10 2017 16:28

PVNC Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017. Chi tiết xem BCTC Công ty mẹ phần 1; phần 2; BCTC Hợp nhất phần 1, phần 2; Văn bản giải trình chênh lệch kết quả SXKD

 
Công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017
Thứ sáu, 01 Tháng 9 2017 15:40

PVNC công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017. Chi tiết xem báo cáo hợp nhất báo cáo riêng công ty mẹ

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Đơn vị thành viên