PVNC công bố báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2016
Thứ năm, 23 Tháng 3 2017 14:42

PVNC công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2016 sau kiểm toán (Công ty mẹ và Hợp nhất) . Chi tiết xem BCTC Hợp nhấtBCTC Công ty mẹ

 
PVNC công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 3
Thứ hai, 21 Tháng 11 2016 16:51

PVNC công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3/2016. Chi tiết xem tại đây:BC Công ty mẹBC Hợp nhất

 
PVNC giải trình việc chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên
Thứ ba, 20 Tháng 9 2016 14:57

Ngày 19/9/2016, PVNC đã có Công văn số 198/PVNC-TCHC giải trình việc chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên soát xét 2016. Chi tiết xem nội dung tại Bản Giải trìnhBáo cáo tài chính bán niên 2016 đã soát xét

 
Báo cáo tài chính Quý 2 và Giái trình kết quả SXKD
Thứ hai, 25 Tháng 7 2016 10:43

PVNC công bố thông tin Báo cáo tài chính Công ty mẹ trước kiểm toán và Giải trình kết quả sản xuất kinh doanh Quý 2 năm 2016. Chi tiết xem toàn văn BCTC Giải trình

 
Nghị quyết miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc đối với Ông Lê Phi Hùng
Thứ năm, 02 Tháng 6 2016 08:01

Ngày 30/5/2016, Hội đồng quản trị PVNC đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-PVNC về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Lê Phi Hùng. Chi tiết xem file đính kèm tại đây

 
Báo cáo tài chính Quý 1/2016
Thứ năm, 02 Tháng 6 2016 07:57

PVNC công bố số liệu báo cáo tài chính của Công ty mẹ và số liệu hợp nhất quý 1 năm 2016. Chi tiết xem tại đây: BCTC Công ty mẹBCTC Hợp nhất

 
Thông tin Đại hội đồng cổ đông tổ chức lần thứ 3
Thứ sáu, 06 Tháng 5 2016 08:57

Ngày 05/5/2016, Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (Tổ chức lần thứ 3). Đại hội đã thông qua các nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016, bẩu bổ sung nhân sự thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016. Chi tiết kết quả Đại hội xem file đính kèm tại đây

 
PVNC công bố thông tin kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2
Thứ tư, 20 Tháng 4 2016 17:27

Ngày 20/4/2016, PVNC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 lần thứ 2. Với số lượng 07 cổ đông tham dự đại hội, đại diện cho 5.170.369 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 23,67% số cổ phần có quyền biểu quyết, theo quy định của Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 lần thứ hai không đủ điều kiện để tiến hành. Tổng công ty thông báo và trân trọng kính mời quý vị cổ đông tham dự Đại hội tổ chức lần thứ 3 vào ngày 05/05/2016. Chi tiết xem các file: Công bố thông tin kết quả tổ chức ĐH lần 2Thông báo mời ĐH lần 3

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Đơn vị thành viên