Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam sẽ sở hữu 30% vốn điều lệ của PVNC
Thứ ba, 09 Tháng 8 2011 09:11

Vừa qua, Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã có nghị quyết số 491/NQ-XLDK về việc phê duyệt danh mục các Đơn vị thành viên của PVC.

Theo đó PVC đã phê duyệt phương án tái cấu trúc các đơn vị thành viên của Tổng công ty; Trong đó PVNC là một trong 13 công ty liên kết trực thuộc PVC. Cũng theo Nghị quyết này, đối với các Công ty liên kết nằm trong thành phần tái cấu trúc mà chưa đạt tỷ lệ sở hữu đến 30% vốn điều lệ thì PVC sẽ thực hiện tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty này đến 30% để trở thành thành viên của PVC.

Và cũng tại Thông báo số 2528/TB-XLDK của PVC về công tác tái cấu trúc tại các công ty con/công ty liên kết thì việc góp vốn tăng tỷ lệ sở hữu có thể thông qua phương thức mua cổ phiếu trên sàn chứng khoán hoặc qua phương án tăng vốn hoặc nhận chuyển nhượng của các cổ đông khác trong Đơn vị và sẽ được thực hiện trong quý III/2011.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đơn vị thành viên