Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An được chấp thuận chào bán 50 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng
Thứ hai, 08 Tháng 8 2011 07:57

Ngày 4/8/2011, Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (mã cổ phiếu PVA) đã được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 79/UBCK – GCN về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An được phép chào bán 50 triệu cổ phiếu ra công chúng, trong đó:

+ 44,5 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá bằng mệnh giá, tỷ lệ thực hiện quyền là 1:4,45 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua 4,45 cổ phiếu mới).

+ 0,5 triệu cổ phiếu chào bán cho cán bộ công nhân viên với giá bằng mệnh giá.

+ 5 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông chiến lược với giá tối thiểu 11.000 đồng/cổ phiếu.

Theo phương án tăng vốn, tổng số tiền thu được dự kiến là 505 tỷ đồng sẽ dùng 300,2 tỷ đồng để đầu tư góp vốn liên doanh, 107,7 tỷ đồng đầu tư bất động sản còn lại là đầu tư mua sắm thiết bị và bổ sung vốn lưu động.

Dự kiến Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trong tháng 8/2011.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đơn vị thành viên