Chỉ thị số 734/CT-TTg ngày 17/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản lý đối với các gói thầu EPC PDF Print E-mail
Written by Ban Truyền thông   
Wednesday, 13 July 2011 14:38

Chỉ thị số 734/CT-TTg ngày 17/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản lý đối với các gói thầu EPC.

Tải file tại đây


Older news items:

Last Updated on Wednesday, 13 July 2011 14:48
 
Unit members