PVNC tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
Thứ sáu, 24 Tháng 6 2011 10:47

Ngày 23/6/2011 tại Hội trường lớn Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVNC) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tham dự có hơn 200 Đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng công ty và báo cáo viên là các Đ/c Phạm Anh Tuấn - Tỉnh uỷ viên - Bí thư Đảng uỷ khối doanh nghiệp Nghệ An và Đ/c Võ Quốc Hùng - Uỷ viên ban thường vụ - Trưởng ban tuyên giáo đảng uỷ khối doanh nghiệp Nghệ An .

Cán bộ đảng viên toàn Tổng công ty tham gia Hội nghị.

Đây là Hội nghị nhằm triển khai quán triệt cho toàn thể đảng viên và cán bộ chủ chốt trong Tổng công ty nhận thức sâu sắc ý nghĩa trọng đại của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và nội dung đường lối, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng quyết định sự phát triển đất nước trong thời gian sắp tới; các nhiệm vụ và các giải pháp lớn trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa, giáo dục, khoa học, môi trường, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phát huy dân chủ Xã hội Chủ nghĩa, đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng Đảng.

Đ/c Phạm Anh Tuấn, quán triệt nội dung về cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH

Với nội dung quán triệt cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung phát triển năm 2011). Đ/c Phạm Anh Tuấn, đề nghị các đại biểu cần tập trung nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các quan điểm, định hướng lớn, những nội dung cơ bản, những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh: “Vấn đề quan trọng là trên cơ sở quán triệt sâu sắc những quan điểm, định hướng lớn trong nghị quyết, nắm vững những mục tiêu, nhiệm vụ và các chương trình kinh tế - xã hội trọng tâm để xây dựng chương trình hành động của Đảng ủy Công ty; lựa chọn được việc cần làm ngay để tập trung dồn sức lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực và tạo sự đột phá trên một số mặt trọng yếu trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty”.

Đ/c Võ Quốc Hùng trình bày chiến lược phát triển KTXH giai đoạn 2010-2020 và báo cáo chính trị của BCH  TW Đảng khoá X trình đại hội đảng khoá XI.

Tại Hội nghị Đ/c Phan Hải Triều - Uỷ viên BCH Đảng bộ PVC, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty PVNC đã thay mặt cho Đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Đảng bộ Tổng công ty PVC - trao thưởng cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng trong năm 2010.

Đ/c Phan Hải Triều trao Bằng khen cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác XD Đảng trong năm 2010.

Đ/c Đồng Xuân Bình - Phó bí thư thường trực Đảng uỷ - Phó tổng giám đốc Tổng công ty đã triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn PVN, Đại hội Đảng bộ Tổng công ty PVC, tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động của PVNC.

Đ/c Đồng Xuân Bình - Phó bí thư thường trực Đảng uỷ - PTGĐ Tổng công ty triển khai chương trình hành động và bế mạc Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Đ/c Đồng Xuân Bình, đề nghị các cán bộ, đảng viên Tổng công ty nghiêm túc học tập, quán triệt và quyết tâm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng trong Tổng công ty, từ đó nâng cao hơn nữa nhận thức về Đảng, đạo đức cách mạng, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và kêu gọi các cán bộ, đảng viên và người lao động PVNC ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hiện thành công chiến lược tăng tốc phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng công ty PVC và PVNC.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đơn vị thành viên