Phát động thi đua về đích trước: Thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch 2010 và kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2010)
Thứ năm, 04 Tháng 2 2010 17:24
Tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2010) , đồng chí Phùng Đình Thực - Phó Bí thư Đảng uỷ, Uỷ viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã có bài Phát động thi đua về đích trước: Thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch 2010 và kế hoạch 5 năm 2006 - 2010. Sau đây là toàn văn nội dung bài phát động:
 
Đ/c Phùng Đình Thực - Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc Tập đoàn phát động thi đua tại Lễ kỷ niệm

    Kính thưa các đồng chí đại biểu,
    Thưa toàn thể các đồng chí!  

    Năm 2009, là năm khó khăn, khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế thế giới tác động tiêu cực tới nền kinh tế Việt Nam và ảnh hưởng trực tiếp tới ngành Dầu khí của chúng ta; Song toàn thể đảng viên, cán bộ, công nhân viên và người lao động dầu khí đã đoàn kết, đồng tâm, hiệp lực, phát huy sáng kiến, lao động sáng tạo vượt qua mọi thách thức, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mặt công tác, vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.

    Tập đoàn đã tổ chức tổng kết và đánh giá những kết quả đạt được, trong đó có nhiều sự kiện tiêu biểu, nổi bật và những kỷ lục mới của ngành được xác lập trong năm 2009; Đặc biệt chúng ta cũng nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh thời gian tới mà trước hết là năm 2010.

    Kính thưa các đồng chí!

    Năm 2010 là năm có nhiều sự kiện lớn của Đất nước, Dân tộc và kỷ niệm 35 năm thành lập Ngành Dầu khí Việt Nam; Năm thứ 5 thực hiện chiến lược phát triển Ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2015, năm cuối cùng thực hiện kế hoạch 5 năm 2006 -2010; Năm 2010 cũng là năm thứ tư tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với trọng tâm hướng vào công tác Xây dựng Đảng và là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ Nhất tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XI của Đảng;
Năm 2010 dự báo kinh tế thế giới sẽ có những chuyển biến tích cực, tuy còn khó khăn, biến động phức tạp, vì thế chúng ta sẽ đối diện với những thách thức mới và cũng đứng trước những cơ hội thuận lợi cho Tập đoàn cơ cấu lại các nguồn lực để tăng tốc phát triển nhằm thực hiện thành công Chiến lược phát triển Ngành Dầu khí Việt Nam đã được Bộ Chính trị kết luận và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Ý thức đầy đủ về trách nhiệm của Tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước, ngay trong Quý IV năm 2009, Đảng uỷ, Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn đã chỉ đạo xây dựng và giao các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh cho các đơn vị trực thuộc và thành viên Tập đoàn để các đơn vị chủ động tổ chức thực hiện quyết liệt ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2010.

    Tại buổi Lễ kỷ niệm trọng thể 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay, thay mặt Đảng uỷ, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Tôi Chính thức phát động thi đua trong toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam với nội dung: Toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động Dầu khí quyết tâm nỗ lực, phấn đấu “Về đích trước” tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh được giao năm 2010 và kế hoạch 5 năm 2006 - 2010. Đây được coi là lời hứa danh dự của những người Lao động Dầu khí trước Đảng, trước Nhân dân trong buổi lễ long trọng này.

    Lãnh đạo Tập đoàn cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ của mình và yêu cầu tất cả các ban, đơn vị trực thuộc, các đơn vị thành viên của Tập đoàn ngay sau Lễ kỷ niệm tập trung rà soát, đăng ký, cam kết với lãnh đạo Tập đoàn thi đua “Về đích trước” với các nội dung, nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Pháp lệnh Chính phủ giao về khai thác Dầu, khí, sản xuất xăng, dầu và đạm Urea trong năm 2010;

2. Quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu chủ yếu khác trong hoạt động sản xuất kinh doanh gồm: Doanh thu nội, ngoại tệ; Nộp Ngân sách Nhà nước; Gia tăng trữ lượng Dầu khí; Sản xuất điện; Các chỉ tiêu trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí, dịch vụ tài chính; Kinh doanh các sản phẩm Xăng, Dầu, Khí; Xuất khẩu Dầu thô, cung cấp Dầu thô cho NMLD Dung Quất v.v…

3. Phấn đấu tất cả các đơn vị thành viên của Tập đoàn đều có công trình đăng ký, gắn biển chào mừng Đại hội Đảng các cấp; Quyết tâm thực hiện các công trình trọng điểm Nhà nước, công trình của Tập đoàn, các đơn vị đúng và vượt tiến độ đề ra.

4. Phấn đấu thực hiện tốt các phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; Tích cực cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2010 trước ít nhất 15 ngày làm việc.

5. Hưởng ứng tích cực các hoạt động an sinh xã hội, phấn đấu toàn Tập đoàn đóng góp trên 500 tỷ đồng; Mỗi cán bộ, công nhân viên trong Ngành  làm việc thêm ít nhất 3 ngày thứ 7 để đóng góp cho công tác an sinh xã hội.

6. Quyết tâm thực hiện tốt chủ đề Cuộc vận động Học tập và làm theo Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”; Tổ chức Đại hội Đảng các cơ sở trực thuộc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ Nhất thành công tốt đẹp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

7. Quyết tâm thực hiện tốt Cuộc vận động phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Trong năm 2010, toàn Đảng bộ bồi dưỡng, kết nạp được tối thiểu 800 đảng viên mới.

     Đảng uỷ, Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn kêu gọi:

     Các đơn vị, các đoàn thể chính trị, xã hội trong toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam chủ động tổ chức các phong trào, hoạt động để thu hút, tập hợp, động viên đoàn viên, hội viên hướng tới mục tiêu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

    Mỗi đảng viên, cán bộ, công nhân viên và những người lao động Dầu khí nâng cao ý thức trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt nhất những nhiệm vụ được phân công.

    Kính thưa các đồng chí!

    Đảng uỷ, Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn tin tưởng rằng với bản lĩnh của những người lao động Dầu khí với truyền thống non nửa thế kỷ và 35 năm phát triển trưởng thành của đơn vị anh hùng, với tình cảm, trách nhiệm trước Đảng và Đất nước nhất định Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất những chỉ tiêu và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh doanh năm 2010, đó chính là những đoá hoa tươi thắm nhất, đẹp nhất dâng lên Đại hội Đảng các cấp và là những thành tích thiết thực nhất chào mừng những ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của Đất nước và của Ngành.

     Xin chúc các đồng chí đại biểu, cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam dồi dào sức khoẻ, giành nhiều thắng lợi mới trong năm 2010!

    Xin trân trọng cảm ơn!

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đơn vị thành viên