THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Thứ ba, 29 Tháng 9 2009 16:35

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 429 /UBCK - GCN do Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/09 /2009)

 

1.    Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DẦU KHÍ NGHỆ AN

2.    Địa chỉ trụ sở: Số 45 Trần Phú, Thành phố Vinh tỉnh Nghệ An
3.    Số điện thoại: 038.3844560   Số Fax: 038.3566600
4.    E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
5.    Cổ phiếu chào bán:
- Tên cổ phiếu: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DẦU KHÍ NGHỆ AN
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Mã cổ phiếu: PVA
- Số lượng đăng ký chào bán: 5.500.000 cổ phiếu.
- Mệnh giá chào bán: 55.000.000.000 đồng.
- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm được tự do chuyển nhượng.
6.    Mục đích huy động vốn:
Sử dụng vào các mục đích nâng cao năng lực thi công các công trình đồng thời đầu tư  vào các Dự án đang triển khai. Cụ thể như sau:            
- Dự án xây dựng Khu công nghiệp Hoàng Mai: 50 tỷ đồng
- Dự án đầu tư thiết bị năm 2009: 5 tỷ đồng.
7.    Đối tượng phát hành:
- Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu: 5.500.000 cổ phiếu.
- Mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu : 10.000 đồng/cp
- Tỷ lệ thực hiện quyền 9:11 (1 cổ phiếu là 1 quyền mua, cổ đông sở hữu 9 quyền mua sẽ được mua 11 cổ phiếu mới)
-    Đối với cổ phần lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền và để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành cũng như thuận tiện trong việc giao dịch khi niêm yết, số lượng cổ phần phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng chục.
-    Ví dụ: Cổ đông hiện hữu A đang sở hữu 1000 cổ phiếu PVA tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sẽ được quyền mua thêm số cổ phần phát hành thêm là : 1000*11/9=1222,2 cổ phiếu. Số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được quyền mua sau khi làm tròn là : 1220 cổ phần
8.    Xử lý cổ phần không phát hành hết:
Toàn bộ cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết sẽ ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện phân phối tiếp cho các cán bộ giữ vị trí chủ chốt, các CBCNV trong toàn công ty theo chức danh công việc của từng người. Khi xác định chính xác số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông không thực hiện quyền, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Công đoàn Công ty sẽ tiến hành họp để thống nhất danh sách CBCNV và số lượng cổ phần được phân phối tiếp với mức giá 10.000 đồng/cổ phần.
9.    Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền :  15/10/2009.
10.    Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu :
Từ ngày 30/10/2009 đến ngày 24/11/2009
11.    Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền : Từ ngày 30/10/2009 đến ngày 30/11/2009
12.    Địa điểm đăng ký mua cổ phiếu:
- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán thực hiện giao dịch quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán thực hiện giao dịch quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại trụ sở Công ty cổ phần xây dựng Dầu khí Nghệ An - Địa chỉ: Số 45 Trần Phú - Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An và xuất trình chứng minh nhân dân, trường hợp uỷ quyền phải có Giấy uỷ quyền hợp pháp.
13.     Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:
Số tài khoản : 510.10.00.014619.6
Tại: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An.                                               

                                                                                            Vinh, ngày  28    tháng 9 năm 2009
                                                                                                    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                              Chủ tịch                                                                                                          Phan Hải Triều
                                                                                                                                                  


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đơn vị thành viên