Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng PDF. In Email
Viết bởi dinhtoan   
Thứ hai, 10 Tháng 8 2009 16:14

Ngày 31 tháng 7 năm 2009, Bộ Xây dựng đã có thông tư Số: 27/2009/TT-BXD hướng dẫn thi hành một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Tải file thông tư Số: 27/2009/TT-BXD


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Cập nhật ngày Thứ hai, 10 Tháng 8 2009 16:56
 
Đơn vị thành viên