Luật Chứng khoán sẽ được sửa đổi vào năm 2011
Thứ sáu, 24 Tháng 7 2009 07:45
Theo Ủy ban Chứng khoán, trong 6 tháng cuối năm 2009, cơ quan này sẽ đặc biệt chú trọng công tác hoàn thiện khung pháp lý và xây dựng chính sách cho thị trường chứng khoán.
Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2009 và xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2009, ông Vũ Bằng - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán cho biết, Ủy ban sẽ tập trung vào xây dựng đề án chiến lược phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2010 -2020, dự án Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán số 70/2006/QH và Nghị định thay thế Nghị định số 36/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán và một số văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán.

Hiện tại, dự án Luật Chứng khoán sửa đổi đang được cơ quan này triển khai xây dựng dự thảo luật sửa đổi, theo chương trình xây dựng Luật của Quốc hội năm 2010 và dự kiến thông qua vào năm 2011.

Luật Chứng khoán sửa đổi sẽ điều chỉnh và bổ sung một số nội dung cho phù hợp với tình hình thị trường và các cam kết hội nhập kinh tế, quốc tế của Việt Nam, đồng bộ với các luật khác để tạo ra sự thống nhất về khuôn khổ pháp lý.

Riêng đối với đề án chiến lược phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2010 -2020, Ủy ban Chứng khoán dự kiến triển khai trong năm 2009-2010 và trình Chính phủ vào cuối năm 2010.

Hiện nay, đề án được soạn thảo dựa trên nguyên tắc gắn kết với Đề án phát triển Thị trường vốn Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 128/2007/QĐ-TTg.

Đối tượng áp dụng của đề án bao gồm các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư và hoạt động trên thị trường chứng khoán, phạm vi điều chỉnh bao gồm các hoạt động trên thị trường chứng khoán.

Đề án cũng đề ra những mục tiêu, giải pháp phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2020, trong đó bao gồm: các giải pháp trước mắt là phát triển cung hàng hóa (quy mô, chất lượng, chủng loại), tái cấu trúc thị trường, phát triển hệ thống nhà đầu tư trong và ngoài nước, hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát của Nhà nước, mở cửa hội nhập quốc tế và khu vực…; và các giải pháp dài hạn như đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng và tái cấu trúc thị trường, phát triển trung gian thị trường, liên kết quốc tế, phát triển sản phẩm mới và dịch vụ mới…

Ngoài ra, Uỷ ban Chứng khoán hiện đang tiếp tục hoàn thiện Nghị định thay thế Nghị định số 36/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, nhằm mục đích bổ sung các hành vi vi phạm mới trên thị trường, nâng cao chế tài xử phạt đối với một số hành vi, từ đó góp phần tăng cường khả năng xử lý phòng ngừa vi phạm trên thị trường chứng khoán và đáp ứng được những yêu cầu của thị trường hiện nay.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đơn vị thành viên