Thủ tục nhận cổ tức năm 2008 cổ phiếu PVA
Thứ sáu, 15 Tháng 5 2009 09:27
Căn cứ Nghị quyết số 39/ NQ – ĐHĐCĐ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 ngày 10 tháng 4 năm 2009 của Công ty Cổ phần Xây dựng Dầu khí Nghệ An thông qua tỷ lệ chia cổ tức cổ phiếu PVA năm 2008 là 10%/năm.

Nay Công ty xin thông báo cho các cổ đông về thủ tục nhận cổ tức năm 2008 như sau:

1. Đối với các cổ đông mở tài khoản lưu ký cổ phiếu PVA tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí, theo nguyên tắc thì cổ đông phải đến Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí làm thủ tục để nhận cổ tức. Nhưng để tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông thì Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí yêu cầu các cổ đông phải làm phiếu yêu cầu chuyển khoản để được chuyển tiền cổ tức vào tài khoản cá nhân tại các ngân hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ với phòng Tổ chức Hành chính Công ty (gặp đ/c Trang, ĐT: 0383.844560 / 0987625400) để được hướng dẫn.

2. Đối với các cổ đông chưa mở tài khoản lưu ký cổ phiếu PVA tại bất kỳ một Công ty Chứng khoán nào thì  liên hệ với phòng Tài chính Kế toán Công ty để làm thủ tục nhận cổ tức.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đơn vị thành viên