Trả cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt
Thứ tư, 22 Tháng 4 2009 11:05
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (TTLK) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Xây dựng Dầu khí Nghệ An như sau:
- Tên TCPH:    Công ty Cổ phần Xây dựng Dầu khí Nghệ An
- Trụ sở chính:         Số 45 đường Trần Phú, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An
- Điện thoại:    (84-38) 384 4560            Fax: (84-38) 356 6600
- Tên chứng khoán:    Cổ phiếu CTCP Xây dựng Dầu khí Nghệ An
- Mã chứng khoán:    PVA
- Loại chứng khoán:    Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá:    10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng:    06/5/2009
- Lý do và mục đích:    Trả cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện:             10%/mệnh giá (1 cổ phần được nhận 1000 đồng)
- Thời gian thực hiện:             27/5/2009
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Xây dựng Dầu khí Nghệ An từ ngày 27/5/2009 (cổ đông đến nhận cổ tức mang theo CMND và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần). Nếu cổ đông có nhu cầu nhận cổ tức bằng chuyển khoản thì gửi thông tin về tài khoản của cổ đông và bản sao CMND về Phòng Tài chính kế toán Công ty theo địa chỉ trên trước ngày 27/5/2009.
TTLK tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu PVA ngày 05/5, 06/5 và 07/5/2009.
 

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đơn vị thành viên